Om spilleavhengighet

Det å ha et spilleproblem og hvordan takle det

Hvis du har havnet på denne siden så er det sikkert fordi du mistenker eller vet at du eller noen i din umiddelbare nærhet har opparbeidet seg et problem med spilling. Som med enhver avhengighet, enten det dreier seg om substanser som narkotika og alkohol eller om det dreier seg om adferd som spilling, mobiltelefon, sosiale medier etc, så er første skrittet på vei til forbedring det å erkjenne problemet. Men det er ofte prosess å komme til denne erkjennelsen og det kan ta litt tid.

Ingen skam å være avhengig

En ting skal du imidlertid vite, det er ingen skam. Det er ingen skam fordi alle eller nesten alle har stiftet personlig bekjentskap med en eller annen form for avhengighet. Være det seg nikotinavhengighet, koffein-avhengighet, avhengighet av TV eller Internet. Det at en avhengighet ikke skaper et umiddelbart sosialt eller økonomisk problem, betyr ikke at det ikke eksisterer. Det skulle derfor være mer eller mindre mulig for alle å sette seg inn i og forstå hva en spilleavhengig sliter med.

Hjernen vår er tilbøyelig til å bli avhengig

Til en viss grad så kan man si at det ikke er den avhengiges feil, fordi hjernen vår er designet til for å søke nytelse og unngå smerte. Ergo så vil den automatisk drive deg mot det den finner gir glede og drive deg fra det den finner gir smerte eller krever en ekstra anstrengelse. For hjernen vil se en ekstra anstrengelse, som det å endre en adferd som smerte og status quo er behagelig. Altså glede.
Dette fraskriver oss god ikke ansvaret for oss selv og våre handlinger. Snarere tvert i mot. Det gir deg heller et verktøy til å kontrollere deg, fordi du nå vet at hjernen vil prøve å dra deg mot det du prøver å unngå. Den starter en diskusjon med den delen av deg som vil endre adferd og prøver med alle mulige triks til å få deg til å falle tilbake i det gamle kjente mønstret. Fordi det er kjent og fordi den føler seg trygg der og kanskje også fordi du får et rush når du gjør det du nå prøver å unngår å gjøre. Selv om det ikke er til ditt beste. Det er ikke ondskap. Det er at den delen av hjernen din, amygdala som den heter, er som et lite barn. Den kjenner ingen konsekvenser og vet ikke hva som er bra for den selv. Den bare vet hva den vil ha. Akkurat som et barn i en godtebutikk. Du som voksen vet at barnet ikke kan livnære seg på sjokolade. Men det vet ikke barnet. Derfor må du hjelpe barnet og stimulere det til en annen, mer ønsket adferd. Sånn er det med amygdala også.

Ta ansvaret for deg selv og søk hjelp

Det er helt greit å be om hjelp hvis du skjønner at du har et spilleproblem. Faktisk så er det det beste du kan gjøre. Det er ikke enkelt å ta oppgjøret med en avhengighet alene. Sjansene for å komme seg over avhengigheten er mye større hvis du får hjelp fra noen som har slitt med samme avhengighet selv. Og husk at et tilbakefall ikke betyr at alt er tapt. Det er bare en midlertidig steg tilbake. En ny erfaring og kunnskap som gjør at neste gang kan det bli lettere å motstå fristelsen.
Finn noe mer nyttig og fylle tomrommet din kurerte avhengigheten vil skape. Her kan det typiske 12-stegs programmet, med sitt fellesskap med andre i samme situasjon være nyttig. Men finn noe som passer for deg. For noen vil et lengre meditasjons-seminar eller et yoga-seminar, som bryter med hverdagen og hjelper deg med å få kontakt med ditt indre selv, passe. Andre trenger noe mer utagerende som en sport. I det hele tatt så dreier det seg om å hacke inn på noe som skaper endorfiner, seratonin, dopamin eller andre av kroppens egne lykke kjemikalier. Vi har alle et eller annet vi liker, spørsmålet er bare å finne det.

Hvis spill ikke lenger er et valg så er det et problem

Her på Norske Casino Online så liker vi å skrive om å casinoer på nett og å spille på casinoer på nett. For noen av oss er det en hobby, for andre er det et levebrød. Vi er klar over at selv om vi liker dette og ikke har noe problem, så kan noen mennesker få problemer med spilling. Det er selvfølgelig ikke noe vi ønsker skal skje. Zuckerberg ønsket nok ikke å skape avhengighet til sosiale medier, vinprodusentene ønsker ikke å skape alkoholproblemer, butikkene er ikke der for å skape shoppingavhengighet.
Problemet er vel heller at vår amygdala, som i mange situasjoner er til stor hjelp, i vårt moderne samfunn finner for lite å gjøre og for unyttig underholdning. Du må ta ansvaret over situasjonen og finne andre utløp, ellers så er sjansene store for at når den ene avhengigheten kureres så vil en annen skapes. Sørg for at hvis det skjer at den nye avhengigheten er noe som er til din fordel.
Søk hjelp er: www.spillavhengighet.no
spilleproblem